Chová se ekonomicky

Systém inteligentní elektroinstalace se mimo jiné projeví i v úspoře energií. Je-li v budově efektivním způsobem řízeno vytápění, lze dosáhnout energetických úspor až 30%, což zcela určitě není zanedbatelné číslo. Systém INELS za Vás umí vypnout spotřebiče, a také je zapnout na přesně stanovenou dobu. Neplýtvá energiemi a dokáže je využívat efektivněji.