Narušení objektu vloupáním

 

Růst majetkové trestné činnosti přináší vyšší nároky na ochranu majetku. Jedním ze způsobu, jak tomu čelit, je použití elektronické zabezpečovací signalizace EZS, která slouží k tomu, aby spolehlivě a včas informovala uživatele objektu o záměru narušitele proniknout do chráněného prostoru, a tím chrání osoby i majetek, který se nachází v zabezpečené oblasti.

Základem zabezpečovacího systému je ústředna, nebo centrální jednotka průběžně vyhodnocují signály ze senzorů a ovládacích zařízení, která rozhoduje o vyhlášení poplachu.

Systém tvoří řada senzorů, PIR čidla – infračervené záření, MW čidla – micro wave, mikrovlnný princip, Duální čidla – ombinovaná, nebo senzory s úpravou PET+ s posunutou geometrií, využívá se k omezení falešných poplaců, pokud žijí v domácnosti zvířata, vytváří hluchý prostor, který jim umožňuje pohyb, aniž by byl vyhlášen poplach. Dále systém tvoří Magnetické kontakty, tyto senzory se umisťují na okna a dveře a signalizují jejich otevření. Senzor tříštění skla – akustický snímač nastavený přesně na frekvence zvuku rozbíjeného, lámaného, tříštěného, případně i řezaného skla. Senzor změny tlaku, Senzor vibrací, tyto senzory se instalují především do trezorů nebo skříní. A také Infrazávory detekující přerušení okem neviditelného paprsku.

Vyhodnotí-li ústředna, že došlo k narušení chráněného prostoru vyhlásí poplach. Aby se o případném narušení objektu včas dozvěděl majitel nebo správce objektu, bezpečnostní služba, u které je PCO a okolí objektu, používají se různé systémy ohlášení poplachu.

 

Elektrická zabezpečovací signalizace

Inels v sobě integruje elektrickou zabezpečovací signalizaci, přičemž ta nemá pouze úlohu ochrany Vašeho majetku. Příkladem může být situace, když odcházíte z domu. Zadáte kód zabezpečovacího systému a to je všechno, co máte udělat, protože vaše bydlení začíná přemýšlet za vás. K dispozici je Vám také funkce simulace přítomnosti - jestliže na jakoukoli dobu opustíte Váš dům či byt, systém INELS je schopen v nepravidelných intervalech zapínat a vypínat osvětelení, spouštět a vysouvat rolety a tím odradit potenciální zloděje.