Prevence vzniku požáru

 

K těm základním patří opatření v oblasti předcházení požárům, připravenost k hašení požárů a zabránění jejich šíření. Nová legislativa v ČR také upravuje od 1.7.2008 používání požárních detektorů, hlásičů v rodinné a bytové výstavbě. Ty je možné také integrovat do systému INELS a visualizovat jejich stavy s návazností na další prováděné akce.

 

Ovládání spotřebičů

Ovládáním spotřebičů prosíme rozumějte vypínání/zapínání zásuvkových obvodů, na které jsou spotřebiče ve Vaší domácnosti připojeny. Velmi vhodným příkladem pak může být situace, kdy odcházíte z domu a malým nedopatřením necháte zapnutou žehličku. Jednoduchým stiskem odchodového tlačítka tak odpojíte veškeré zásuvkové obvody, které nejsou potřeba, aby byly po dobu Vaší nepřítmnosti aktivní.