Přínosy pro UŽIVATELE

 

komfort

- stmívací funkce (postupný náběh/doběh, soft start, světelné scény)
- ovládání přes dotykový displej (zabudovaný ve stěně, kompletní přehled)
- ovládání běžným dálkovým ovladačem (například od Vaší TV nebo HIFI)
- ovládání hlasem (jednotka Sophy, která reaguje na hlasové povely )
- regulace teploty podle předem nastavených programů a to v každé místnosti samostatně
- možnost ovládání přes mobilní telefon, počítač a internet

automatizace

- funkce se provádí automaticky na základě určené veličiny (čas, teplota, úroveň osvětlení, pohybu osob, síly větru ..)
- je možno vykonat několik funkcí na základě jednoho povelu nebo události (např. při setmění INELS zatáhne žaluzie, rozsvítí světla, zvýší pokojovou teplotu a sepne televizi..)
- příchodové/odchodové funkce: po zadání kódu (nebo přečtení karty) na klávesnici
- systém automaticky nastaví elektrické spotřebiče podle rozpoznaného uživatele

dohled

- systém Vás informuje o zvolené události/událostech SMS zprávou
- kdekoliv na světě, kde máte přístup na internet, se můžete ke svému domu
- připojit a zkontrolovat a změnit stav
- integrovaný zabezpečovací systém může být propojen na bezpečnostní agenturu

bezpečnost

- alarm s rozšířenými funkcemi je součástí systému
- systém je vybaven vlastní klávesnicí, která může být ovládána kódem nebo přístupovou kartou
- veškeré nastavení a přístupy jsou zaheslovány v několika úrovních
- ochrana domu při špatném počasí (žaluzie při silném větru nebo bouřce), nečekaných událostech (poruchy v síti, přepětí, přetížení), živelných pohromách
(senzor zatopení, kouřový senzor)
- bioinstalace: vypnutí nepoužívaného elektrického okruhu (např. ložnice při spánku)
- nastavení ideálních podmínek pro spánek Vašich dětí (postupné zhasínání, příjemná teplota, hlídání pohybu - babysiting )
- dotykové části senzorů jsou napájené bezpečným napětím 24 V

úspory

- součástí je regulace vytápění a/nebo klimatizace
- časové nebo časově omezené spínání
- regulace osvětlení (lze dosáhnout až 10 % úspor elektrické energie)
- závislé spínání (např. při soumraku, při nastavené teplotě …)
- blokování vybraných spotřebičů při vysokém tarifu elektroměru
- eliminace nechtěně zapnutých spotřebičů (např. při absenci pohybu vypne světlo)

design

- moderní design ovládacích tlačítek, termostatů, hlasových senzorů,
- vypínačů a zásuvek – vše v jednom provedení Elegant nebo Efapel
- možnost kombinace v různých barvách a ve vícenásobných rámečcích
- dotykový displej – jako příjemné zpestření Vašeho domu

rychlost a doba instalace

- výrazně menší díky sběrnicové instalaci
- jednotky jsou instalovány a až poté oživovány

operativnost změn a rozšíření

- v budoucnosti lze doplnit nebo zaměnit jednotky
- funkce lze měnit přes PC a to i vzdáleně (není nutný výjezd technika)

využitelné prvky pro handicapované

- hlasové a dálkové ovládání pro imobilní
- zvukové zprávy pro nevidomé (jednotka Sophy reprodukuje předem namluvené zprávy)
- jedním povelem lze provést několik akcí (pro nemohoucí)
- ovládání počítačem z jednoho místa (pro imobilní)

sociální

- zvýšení prestiže
- máte moderní dům a velký krok před ostatními
- chráníte životní prostředí, šetříte peníze
- stoupá hodnota domu = zúročení investice