TOMAN Martin

zkratky

21.02.2012 01:39

 

AES - (Automatic Electronic Shutter)

-automatická elektronická závěrka dynamicky mění rychlost vyčítání obrazového senzoru v závislosti na osvětlení scény, je-li scéna tmavá, rychlost se zpomaluje a je-li scéna světlá, rychlost se zrychluje.

AGC - (Automatic Gain Control)

- automatické nastavení zesílení, elektronický obvod udržující konstantní úroveň výstupního signálu, při nízkých úrovní osvětlení automaticky zvětšuje zesílení většinou však na úkor odstupu signál vs. šum.

AI - (Auto Iris)

- způsob řízení automatické clony objektivu, clona je řízena videosignálem z kamery.

AWB - (Auto White Balance)

- automatické vyvažovnání bílé, funkce kamery umožňující regulací poměru barevných složek videosignálu nastavit barevně vyvážený obraz při změnách barevného odstínu osvětlení scény.

BLC - (Back Light Compensation)

- kompenzace vlivu protisvětla, eliminace silného zdroje světla na snímané scéně tak, aby byly viditelné i ostatní (tmavé) části obrazu.

BNC

- konektor s bajonetovým zajištěním.

CCD - (Charge Coupled Device)

- polovodičový snímací prvek citlivý na světlo, používaný na snímání obrazu u většiny kamer, nejčastěji používané formáty 1/2", 1/3", 1/4", obsahují elementy citlivé na světlo tzv. pixely (obrazové body) na jejichž počtu závisí rozlišovací schopnost kamery. Čím více pixelů, tím lepší zobrazovací schopnost.

CCIR

- evropský standard pro televizní signál (625 řádků, 50 půlsnímků/s)

C-mount (C závit)

- normalizovaná vzdálenost snímacího prvku od ohniskové roviny objektivu (17,526 mm), u kamery s C závitem lze použít pouze objektiv s C závitem

CS-mount (CS závit)

- normalizovaná vzdálenost snímacího prvku od ohniskové roviny objektivu (12,5 mm), u kamery se závitem CS lze použít jak objektiv se závitem CS tak se závitem CS pomocí redukčního kroužku C/CS

CCTV - (Closed Circuit Television)

- uzavřený televizní okruh (průmyslová televize, bezpečnostní kamerový systém)

CIF- (Common Intermediate Format)

- označení pro rozlišení 352x288 obrazových bodů pro normu PAL.

CINCH (RCA)

- oznaěení pro konektor používaný pro přenos zvuku či videa.

CMOS - (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

- technologie výroby např. snímacích senzorů kamer, cenově dostupnější, a roztoucí kvalitou dohánějící snímací senzory CCD.

D1

- označení pro rozlišení PAL 720x576 obrazových bodů

DD (DC) clona - (Direct Drive)

- způsob řízení clony objektivu, a to stejnosměrným napětím z kamery, elektronické obvody jsou umístěny v kameře na rozdíl od systému Video Drive, kde je elektronika součástí objektivu

DDNS - (Dynamic Domain Naming System)

- služba umožňující vytvořit jmenný alias k dynamické IP adrese, většina IP kamer umožňuje DDNS využívat přímo, stačí jednou nastavit a kamera pak sama udržuje informaci o své aktuální IP adrese na dynDNS službě, uživatel pak získá IP adresu své kamery pomocí zadání jména například pomocí kameravchod.dyndns.org

DI - (Digital Input)

- digitální vstup, který slouží k připojení třeba poplachové smyčky zabezpečovacího zařízení, magnetického kontaktu na dveřích, PIR čidla apod., na takový signál lze reagovat mnohdy přímo na kameře (začni nahrávat, odešli obrázek emailem, sepni DO-viz níže)

DO - (Digital Output)

- digitální výstup, který umožňuje ovládat sirénu, otevírání dveří, zapnutí světla a podobně.

DSP - (Digital Signal Procesor)

- digitální zpracování videosignálu (v kameře) - analogový signál ze snímače je převeden do digitální formy, zpracován a převeden zpět do analogové formy

Dual streaming

- vlastnost kdy např. IP kamera současně produkuje dva nezávislé datové toky (stream); příklad využití : jeden stream s max. počtem snímků za sekundu a ve vysokém rozlišení sleduje operátor na monitoru a druhý stream s nižším rozlišením a např. 3 obrázky za sekundu jdou do záznamu

EX-VIEW

- označení CCD senzoru firmy SONY, vyznačuje se vyšší citlivostí než senzor SUPER HAD od stejného výrobce a to především v IR spektru

F - (clonové číslo)

- je definováno jako poměr ohniskové vzdálenosti a průměru vstupního otvoru objektivu, jedná se tedy o světelnost objektivu neboli index zeslabení světelného toku po průchodu objektivem, v ideálním případě se F=1, obvykle 1,2; 1,4 a více (především u objektivů zoom a mini objektivů pro deskové kamery)

FPS (fps) - (frames per second)

- počet snímků za sekundu

FTP- (Foiled Twisted Pair)

- označení pro kroucený kabel stíněný hliníkovou fólií

Hloubka ostrosti

- oblast přijatelné ostrosti obrazu, čím menší je nastaveno clonové číslo objektivu, tím menší je hloubka ostrosti.

IP - (Internet Protocol)

- je základní komunikační protokol celého Internetu

IP adresa

- jednoznačná identifikace konkrétního zařízení (např. IP kamery) v rámci počítačové sítě, veškerá data která jsou z /na dané zařízení přes počítačovou síť posílána, obsahují IP adresu odesilatele i příjemce

IR - (Infra Red)

- infračervené záření, v CCTV se používá k přisvícení snímané scény v noci, na IR záření jsou citlivé především černobílé kamery

Koaxiální kabel

- vysokofrekvenční kabel s charakteristickou impedancí, v oboru CCTV je to 75 ohm, signálový vodič je umístěn v dielektriku s vnějším stíněním, televizní signál lze pomocí tohoto kabelu bezpečně šířit do vzdálenosti až okolo 400m

Kompozitní videosignál

- televizní signál s úplnou obrazovou informací a synchronizační směsí

LAN - (Local area network)

- místní počítačová síť. Všechna tato připojení automaticky detekují síť o rychlosti 10 nebo 100 Mbit

LUX (lux)

- jednotka osvětlení, definována jako velikost světelného toku dopadajícího na příslušnou plochu, např. večerní ulice 1-20 lux, kancelář 200-400 lux, slunečný den 100 tis. lux

MIC IN

- mikrofonní vstup

MJPEG - (Motion JPEG)

- typ kompresního algoritmu, který vytváří datový tok z jednotlivých obrázků ve formátu JPEG, kvalita obrazu je velmi dobrá, datový tok je ale velký a tudíž náročný na rychlost datového přenosu a úložný prostor záznamového zařízení

MPEG-4

- typ kompresního algoritmu, který nepřenáší každý obrázek, ale přenese jeden kompletní obrázek, dále zasílá pouze informace o změnách v tomto obrázku a v dané časové periodě zašle další kompletní obrázek, tím se výrazně sníží datový tok

Multicasting - (přenos na skupinovou adresu)

- technologie u síťových zařízení, která umožňuje současné připojení více uživatelů k jednomu zdroji signálu

Ohnisková vzdálenost - (Focal Length)

- vzdálenost mezi ohniskem čočky a snímacím senzorem, určuje záběrový úhel, obecně platí čím větší ohnisková vzdálenost tím menší záběrový úhel

PAL - (Phase Alternation Line)

- Evropský standard pro kódování barevného televizního signálu, je definovaný na 625 řádcích při frekvenci 50Hz

POE - (Power Over Ethernet)

- napájení po ethernetu, technologie umožňující napájet zařízení (např. IP kameru) po stejném kabelu po kterém jsou posílána data, zařízení na napájecí straně se nazývá "injector" , na straně napájeného koncového zařízení je tzv. "splitter", pokud "injektor" neidentifikuje na druhé straně "splitter" nepřipojí napájecí napětí, čímž je zamezeno případnému zničení zařízení, které POE nepodporuje

Prepozice

- předem definované pozice pohyblivých (otáčecích) kamer, určují horizontální a vertikální pozici kamery a změnu ohniskové vzdálenosti zoom objektivů

PTZ - (PAN, TILT, ZOOM)

- systém umožňující dálkové ovládání horizontální a vertikální pozice kamery a ovládání objektivu zoom

Rozlišení - (Resolution)

- schopnost zpracovat určitý počet televizních řádek, obecně platí čím větší počet řádek, tím kvalitnější je obraz; další info v rámci pojmu "rozlišení" viz. níže uvedená tabulka

RJ-45

- označení konektoru používaného pro připojení zařízení do sítí LAN, WAN aj.

RS-232

- standard definující sériovou komunikaci pro přenos dat mezi elektronickými přístroji

RS-485

- standard definující sériovou komunikaci pro přenos dat mezi elektronickými přístroji pro průmyslové použití, nap�?. vzdálené ovládání prepozic kamer

SFTP - (Shielded Foiled Twisted Pair)

- označení pro kroucený kabel stíněný hliníkovou fólií a následně ještě opletením.

Super HAD CCD

- označení CCD senzoru firmy SONY s integrovanou optikou pro každý aktivní pixel snímače (eliminují se tak hluchá místa na čipu čímž se zvýší citlivostí snímače) 

STP - (Shielded Twisted Pair)

- označení pro kroucený kabel stíněný opletením

TCP - (Transmission Control Protocol)

- přesně definovaný počítačový komunikační protokol, spolehlivá transportní služba, doručí adresátovi všechna data bez ztráty a ve správném, vytváří duplexní spojení tj. současný obousměrný přenos dat, transparentní přenos libovolných dat

TCP/IP

- protokolová architektura definovaná sadou protokolů pro komunikaci v počítačové síti, komunikační protokol je množina pravidel, které určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci 

UTP - (Unshielded Twisted Pair)

- označení pro nestíněný kroucený kabel

Úhel záběru

- určuje šířku záběru sledované scény, závisí na ohniskové vzdálenosti, velikosti snímaného čipu a typu objektivu

Variofokal

- typ objektivu, který umožňuje ruční nastavení záběrového úhlu (manuální zoom) v rozsahu dle konkrétního typu, např. 3-8 mm

Video Drive

- způsob řízení automatické clony objektivu, clona je řízena videosignálem z kamery. (shodné s. AI - (Auto Iris))

WAN - (wide area network)

- rozlehlá datová komunikační síť, která pokrývá geograficky rozlehlé území a využívá spojení veřejných poskytovatelů přenosových služeb

WLAN (Wireless local area network 802.11b, 802.11g)

- bezdrátová počítačová síť podle standardu 802.11b a 802.11g s přenosovou rychlostí do 54 Mbps

WLANB (Wireless local area network 802.11b)

- bezdrátová počítačová síť podle standardu 802.11b s přenosovou rychlostí do 11 Mbps

Analogový TV standard - rozlišení
 

PAL

576 řádků

NTSC

480 řádkůDigitální TV standard - rozlišení (PAL)
 

D1

720x576

4CIF

704x576

½ D1

720x288

2CIF

704x288

CIF

352x288

DVD

720x576Rozlišení monitoru
 

QVGA

320x240

VGA

640x480

SVGA

800x600

XGA

1024x768

 

Vyhledávání

Kontakt

Toman Martin Sportovní 478
PARDUBICE
53003
+420777577007
+420722233769
Kontakt für deutsche Partner
+49 176 26607977